Kollum

Vereniging van Vrijzinnige Gelovigen te Kollum e.o.

Deze vereniging is in 2021 opgeheven.
Voor informatie kunt u contact opnemen het secretariaat
van de provinciale vereniging. Mevr. M.A. de Haan – van Medevoort
De Finne 7; 8501 PA Joure
tel: 0513 – 418293
Mail: miek.archadres@gmail.com