Welkom

Welkom op onze website.

Wij zijn een provinciale vereniging voor mensen die op eigen wijze, eigenwijs met geloof om gaan. Vrijzinnigen gaan er van uit dat er géén eenmalige en afgeronde openbaring is. Dat betekent voor het geloof en voor de kerk dat zij niet statisch kunnen zijn. Maar dat zij zich met het leven en de maatschappij moet ontwikkelen.

Voorheen was de naam van de vereniging: De Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden (VVH). Maar sinds de fusie van de Hervormde kerk met de Gereformeerde kerk in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk (samen de PKN; Protestantse Kerk Nederland) mag de naam ‘Hervormd’ offiicieel niet meer gebruikt worden.

De vereniging in Friesland heeft gekozen voor de naam Gelovigen in plaats van Protestanten. Dit om te laten zien dat zij openstaat voor mensen die geloven, maar wel op christelijke leest. Het boek dat gebruikt wordt tijdens vieringen is de Bijbel.

De landelijke vereniging heeft wel gekozen voor ‘Protestanten’. Haar naam is dan ook VVP.

Als VVG zijn wij lid van de VVP-Nederland. (Ver. van Vrijz.Protestanten in Nederland)

Spiritualiteit heeft volgens vrijzinnigen te maken met vragen. Vragen durven stellen, maar ook genoegen nemen als de vragen niet beantwoord kunnen worden. Dus ook durven leven met deze vragen. Ze elke keer opnieuw durven stellen.

Nieuwsgierig zijn naar het hoe wat en waarom. Wat gaat er schuil achter…………? Wat is het geheim achter dingen en gebeurtenissen? Vrijzinnigen kunnen leven met deze vragen en een gevoel van, en voor mysterie.

In verband met de maatregelen van de overheid met betrekking tot
het Corona virus zijn alle bijeenkomsten van de vereniging tijdelijk gestopt.

 

anbi_image

 

 

zie onder de rubriek Contact