VVG-Fryslân

(Provinciale) Vereniging van Vrijzinnige Gelovigen – Fryslân:

Het bestuur is via onderstaand persoon te bereiken:

secretariaat:
Mw. M.A. de Haan -van Medevoort; De Finne 7; 8501 PA Joure
tel: 0513 – 418293
Mail: miek.archadres@gmail.com