Kollum e.o.

De Vereniging van Vrijzinnig Gelovigen – Kollum e.o.

Nieuws van de Vrijzinnigen uit Kollum e.o.

De Kollumer Vereniging van Vrijzinnigen is voortgekomen uit de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, die in 1951 is opgericht in Kollum. Na zeventig jaar te hebben bestaan is de
vereniging opgeheven vanwege vergrijzing en een afnemend aantal leden.
In het september nummer van het blad Vrij & Zinnig info heeft van de hand van de laatste secretaris Lucas Cazemier het volgende artikel gestaan:

Opheffing VVG-Kollum
Afgelopen mand is de slotbijeenkomst gehouden voor de leden van de Vereniging van Vrijzinnigen te Kollum e.o. Daartoe was men bijeengekomen voor een lunch in Kunstcafé De Dream te Dokkumernieuwezijlen. Tijdens deze samenkomst werd teruggekeken op het bestaan van 70 jaar VVG.
Zoals op de oprichting op 9 november 1951 in de consistorie van de Hervormde Kerk te Kollum waar onder leiding van de Hervormde predikant Pieter Eise Cornelius Boonstra (1887-1960) gesproken werd naar aanleiding van de Nieuwe Kerkorde waarin de toekomstige verhoudingen binnen de kerk werden besproken.
Op voorstel van notaris M.L.Wassenberg werd toen besloten een Vereniging van Vrijzinnige Leden der Kerk op te richten. Een paar week later waren er al ruim honderd personen lid geworden.
De Vereniging stond de eerste jaren onder voorzitterschap van notaris M.L. Wassenberg van 1951 tot 1974. Hij werd opgevolgd door Huite Schaap, directeur van de Boerenleenbank/ Rabobank te Kollum.  Deze overleed in 1977 en toen werd Emke Vries-Beiboer zijn opvolger. Een twintig jaar was zij als voorzitter en voorvechter van VVG-Kollum werkzaam. In 1997 trad zij terug als voorzitter. Anne de Jong werd toen voorzitter tot zijn overlijden in 2001. In 2002 werd Tineke Adema gekozen tot voorzitter en dat is zij tot op heden.
Meestal werden er vijf bijeenkomsten per seizoen gehouden, eerst in de consistorie van de kerk, later in het gebouw Oostenstein en in De Colle. Rond de jaren 90 werden op de kerstbijeenkomsten musicals opgevoerd door leerlingen van de openbare school “Prof Casimir”, waarbij ook de ouders en andere belangstellenden werden uitgenodigd deze vieringen bij te wonen. De grote zaal van De Colle was dan geheel vol.
Een aantal jaren werd er naast de lezingen een gespreksgroep gevormd.
Vanaf 1997 werd jaarlijks het seizoen afgesloten met een excursie met particuliere auto’s als vervoermiddel. Na een ochtend-kerkdienst in de ontvangende gemeente werd vaak een bezoek aan een museum ingelast en een restaurant voor het gebruiken van een maaltijd.
Maar het aantal leden van de Vereniging is door de jaren heen geleidelijk aan steeds lager geworden. Van ruim honderd in 1951 tot de 15 personen, die nu nog lid zijn. En met deze lunch is er een einde gekomen aan 70 jaar VVG-Kollum.

De secretaris,
Lukas Cazemier.