Kerkdiensten

Wij proberen op deze pagina met een zekere regelmatig de kerkdiensten
te vermelden die gehouden worden in een vrijzinnige groepering
of waar onze pastor, mevr.C. Bos, voorgaat in 2020:

Gezien de problematiek rond het Corona virus is het houden
van kerkdiensten niet vanzelfsprekend.
Informeer bij de kerkenraad van de hieronder genoemde kerken.

24 mei Warns 9.30 uur

31 mei Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur Pinksteren

7 juni  Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

28 juni Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

12 juli Reduzum 9.30 uur

19 juli Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

26 juli Warns 9.30 uur