Kerkdiensten

Wij proberen op deze pagina met een zekere regelmatig de kerkdiensten
te vermelden die gehouden worden in een vrijzinnige groepering
of waar onze pastor, mevr.C. Bos, voorgaat in 2020:

5 januari Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

19 januari Friens 9.30 uur

26 januari Koudum 9.30 uur

9 februari Harlingen ‘De Spiker’ 10.30 uur

16 februari Hippolytushoef 9.30 uur

22 maart Leeuwarden De Waalse kerk 10.30 uur

5 april Raerd 9.30 uur

19 april Molkwar 9.30 uur

26 april Ter Apel 10.00 uur

3 mei Idaerd 11.00 uur

24 mei Warns 9.30 uur

31 mei Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur Pinksteren

7 juni  Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

28 juni Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

12 juli Reduzum 9.30 uur

19 juli Harlingen ‘De Batting’ 10.30 uur

26 juli Warns 9.30 uur