Kerkdiensten

Wij proberen op deze pagina met een zekere regelmatig de kerkdiensten
te vermelden die gehouden worden in een vrijzinnige groepering
of waar een vrijzinnige predikant(e) voorgaat:

30 juni 9.30 uur Reduzum ⇔Pastor Catrien Bos

7 juli 9.30 uur Kimswerd ⇔Pastor Catrien Bos

14 juli 9.30 uur Hyppolitushoef ⇔Pastor Catrien Bos

21 juli 10.00 uur Ter Apel ⇔Pastor Catrien Bos

11 augustus 9.30 uur Wirdum ⇔Pastor Catrien Bos

25 augustus 10.30 uur De Batting Harlingen ⇔Pastor Catrien Bos

22 september 10.30 uur De Batting Harlingen ⇔Pastor Catrien Bos

13 oktober 9.30 uur Warns ⇔Pastor Catrien Bos

20 oktober 9.30 uur Friens ⇔Pastor Catrien Bos

10 november 9.30 uur Molkwerum ⇔Pastor Catrien Bos

1 december 9.30 uur Raerd ⇔Pastor Catrien Bos

24 december 22.00 uur Reduzum ⇔Pastor Catrien Bos

29 december 10.30 uur De Batting Harlingen Pastor Catrien Bos