VVG Leeuwarden – Huizum

Vereniging voor Vrijzinnige Gelovigen Leeuwarden-Huizum

Afgelopen jaar is deze afdeling opgehouden om te bestaan.