Earnewâldster Rûnte

ER

Winterprogramma 2020 – 2021

Earnewoudse Runte / Rotonde

 

Gezien de huidige problemen rond het Corona virus wordt u hier verwezen naar de website: www.er-rotonde.nl. Hier vindt u nadere informatie

Omdat het vermelde winter programma 2020 – 2021 niet heeft plaatsgevonden hopen wij dit te gebruiken voor het seizoen 2021 – 2022